ZŠ Sever

ZŠ Sever (ZŠ ČL, Školní 2520)

www.zs-sever.cz

Žáci ZŠ Sever plavou od 1. do 5. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Na druhém stupni pokračují dále v hodinách volitelného předmětu plavání.

Trenéři: Tomáš Choc a Lenka Pokorná