ZŠ Sever

ZŠ Sever (ZŠ ČL, Školní 2520)

www.zs-sever.cz
Žáci ZŠ Sever plavou od 1. do 5. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Na druhém stupni (6.-9. třída) pokračují dále v hodinách volitelného předmětu plavání.

Trenéři: Tomáš Choc a Jindra Dědicová